Latest Posts

ByKhuyen Jul 16, 2016

Everything is cheap

    https://youtu.be/y-5tcQMeVvc   I have heard myself as well as people said when buying something saying that it is

IMG_20160716_185523
ByKhuyen Jul 15, 2016

Where are you in your life?

https://youtu.be/T4KDz8nj0Og     You feel tired, confuse, frustrated in your life? You feel that you are in a circle of go

ByKhuyen Jul 14, 2016

Chia sẻ về cuộc sống

Chào các bạn, Mình dự định sẽ thu video những chia sẻ của mình về cuộc sống. Và mình muốn dùng video đầu tiên

ByKhuyen Jul 14, 2016

Tại sao bạn tốt mà cuộc sống của bạn lại không tốt?

https://youtu.be/gbHp4E0QRog     Đầu tiên mình muốn kể với bạn một câu chuyện là: có một người chồn

Screen Shot 2016-07-14 at 3.19.41 PM
ByKhuyen Jul 14, 2016

Bạn đang ở đâu trong cuộc đời?

  https://youtu.be/lEzQwpbz70Y Bạn có đang ở trong một trong số các hoàn cảnh sau không?:   Bạn cảm th

ttis
ByKhuyen Jul 11, 2016

Tại sao bạn lại không tin Chúa?

  Chào các bạn!   Bài viết này là bài viết đầu tiên trong loạt bài viết của mình về Chúa.  

Freedom
ByKhuyen Jul 1, 2016

FREEDOM – The ability of losing

    FREEDOM - The word has so much senses in it and it requires so much layers: the ability of losing, detachment, carefree, fear

ByKhuyen May 16, 2016

Protected: Jersey Howard Co

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: